“Glissando” 3.10.2016

Editorial board of "Glissando" Magazine / 3 Oct 2016

STATEMENT

1) In light of recent events, we feel the need to voice our concern over the situation of women in contemporary music.

2) Last year we conducted a statistical research on the International Festival Of Contemporary Music “Warsaw Autumn” that revealed the extent of systemic discrimination against female composers.

3) Female composers accounted for only 20 percent of the total number of participants of the Warsaw Autumn Festival in the years 2008-2016.

The share of female composers by year:


2008: 14%
2009: 11%
2010: 22%
2011: 23%
2012: 27%
2013: 21%
2014: 20%
2015: 16%
2016: 24%

The Warsaw Autumn is not an exception, as the statistics are similar for the vast majority of music festivals in Poland and Europe. However, we have always expected and will be expecting more from the Warsaw Autumn. We believe that it can start profound changes in the whole new music society.

4) Glissando’s contributors represent various political views. We are proud that our cooperation and friendship rise above political divisions.

5) However, we speak with one voice on systemic discrimination of women in the music industry. We cannot ignore the fact that only one in four pieces performed at a major music festival in Poland is composed by a woman.

6) There has been much discussion about the challenges facing the new director of the Warsaw Autumn, Jerzy Kornowicz. One of them is to work towards pieces by female composers of both the 20th and 21st centuries representing 50% of its overall programming.

7) Every composer should be judged on her/his merit alone. Any concerns about the quality of works composed by women are the effect of harmful stereotypes, social prejudice, insufficient knowledge. It’s time to take the responsibility for decisions, whether conscious or not, made within the system of contemporary music.

8) We call for equality between female and male composers. It must be noted that compared to other European countries, female composers are better represented and enjoy greater prestige in Poland. This is one of our greatest assets. The Warsaw Autumn should be a musical celebration of both male and female creativity.

 

Glissando

here You can sign our statement:

http://www.petycjeonline.com/glissando_3102016

(just write Your name and location, choose Your country
and click “Podpisz Petycję” button to verify yourself)

 

——–PL———-

 

OŚWIADCZENIE

1) W świetle wydarzeń ostatnich dni czujemy szczególną potrzebę mówienia o sytuacji kobiet w świecie muzyki współczesnej.

2) Sporządzone przez nas w ubiegłym roku statystyki dotyczące Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień ukazują skalę systemowej dyskryminacji.

3) Udział kompozytorek w głównym programie festiwalu na przestrzeni ostatnich 9 lat to nieledwie 20%.

W poszczególnych latach:


2008: 14%
2009: 11%
2010: 22%
2011: 23%
2012: 27%
2013: 21%
2014: 20%
2015: 16%
2016: 24%

Warszawska Jesień nie jest wyjątkiem, podobnie przedstawiają się proporcje na zdecydowanej większości festiwali w Polsce i w Europie. Jednak zawsze to od WJ oczekiwaliśmy i oczekujemy więcej. Wierzymy, że może dać sygnał do głębokich zmian w całym środowisku.

4) Osoby współtworzące „Glissando” reprezentują różne poglądy polityczne. Jesteśmy dumne i dumni z tego, że łączy nas przyjaźń i współpraca ponad różnicami światopoglądowymi.

5) Jednak w kwestii systemowej dyskryminacji kobiet w środowisku muzycznym jesteśmy zgodne i zgodni. Sytuacja, w której na najważniejszym festiwalu muzycznym w Polsce na cztery kompozycje stworzone przez mężczyzn przypada zaledwie jeden utwór skomponowany przez kobietę, jest nie do przyjęcia.

6) Dużo mówi się ostatnio o wyzwaniach, przed jakimi stanie nowy dyrektor Warszawskiej Jesieni Jerzy Kornowicz. Jednym z nich powinno być podjęcie stanowczych działań, zmierzających do tego, aby niebawem udział utworów kompozytorek, zarówno tworzących obecnie, jak i klasyczek XX wieku, w programie festiwalu stanowił 50%.

7) Wartość muzyki jest niezależna od płci. Jakiekolwiek wątpliwości względem istnienia wartościowej muzyki pisanej przez kobiety jedynie wynikiem szkodliwych stereotypów, uprzedzeń i niedostatecznej wiedzy. Skutkiem mniej lub bardziej świadomych decyzji, za które trzeba zacząć brać odpowiedzialność.

8) Wyrównajmy szanse, dajmy kompozytorkom zaprezentować się na równi z kompozytorami. Polska na tle innych krajów Europy pozytywnie wyróżnia się pod względem liczby, a nawet prestiżu, jakim cieszą się komponujące kobiety. Jest to jednym z naszych największych atutów. Pokażmy to w Warszawie. Sprawmy, aby wielkie święto, jakim jest Warszawska Jesień, było na równi świętem kobiet i mężczyzn.

 

Glissando

 

tutaj można podpisać nasze oświadczenie:

http://www.petycjeonline.com/glissando_3102016